SDH Radětice
 

Menu :


Brigády 2021
V následujících měsích můžete své brigádnické závazky splnit na následujícáích brigádách. Budou postupně přidávány do seznamu níže.
Celý přehled můžete vidět v přiložené tabulce. Budeme rádi, pokud svou účast dopředu nahlásíte brigádnickému referentovi, veliteli nebo starostovi. Lépe se pak plánuje případné občerstvení a případný rozsah prací. Předem děkujeme.

------- Tabulka s brigádami 2021 --------

Co nás čeká a novinky.
24.09.2021 Prověřovací cvičení za účasti sborů okrsku č.Milín v Kamenné.... dojezd 17.00
11.12.2021 výroční Valná Hromada SDH Radětice od 17 hod. pro naše členy. 18 hod oficiální začátek
05.02.2022 Ples okrsku č.4 v Raděticích
12.03.2022 Ples SDH Radětice, hraje skupina Kudrnáči. Jste všichni srdečně zváni a děkujeme za příspěvky do tomboly.
Co se děje?

18.09.2021Pohár ORR v Zadních Boudách
Stejně jako loni jsme se zúčastnili poháru Vedoucího odborné rady represe tentokrát v Zadních Boudách u Jesenice, který pořádal SDH Martinice. Loňské 3.místo jsme bohužel neobhájili. Po chybě pravého proudaře jsme slibně probíhající druhý útok dokončili s velkou ztrátou. První útok byl spíše průměrný. Po součtu jsme porazili 3 družstva, které měli vždy v jednom kole "N". Takže celkově 6. místo. O parník vyhrál suverén posledních let. SDH Svaté Pole. Reprezentovali nás: stroj: Jarda L., koš: Standa M., savce: Přemek P., béčka: Oskar Š.,rozdělovač: Mára Ž., Levý p.: Ríša V., pravý p.: VaJa
VaJa

19.06.2021Slavnostní členská schůze
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo v loňském roce z důvodu pandemie uskutečnit VVH a ani oslavu výročí 120.let založení našeho sboru. Uskutečnila se slavnostní schůze našeho sboru, za účasti našich členů, ale i hostů z okolních SDH. Připomenuli jsme historii našeho sboru a předali několik vyznamenání. Nejvýznamnější... Řád sv.Floriána byl předán našemu čestnému starostovi Oldřichu Jarolímkovi.
VaJa

03.01.2021Členské příspěvky
Vážené členky, Vážení členové, i v tomto divném roce je nutné zaplatit členské příspěvky. 100,- pošlete prosím na náš účet zřízený u poštovní spořitelny ČSOB 210507248/0300 Kdo nemá možnost platby na účet kontaktujte starostu sboru na č. 725255412 a nebo hospodářku 774821960. Děkujeme a naviděnou v lepších časech.
Václav jarolímek

19.09.2020Milan Spilka byl zvolen náměstkem starosty OSH
V příbramském KD proběhlo shromáždění delegátů SDH, které zvolilo nové vedení OSH na dalších 5 let . http://www.oshpribram.cz/dobrovolni-hasici-okresu-si-zvolil-vedeni-na-dalsi-obdobi.html . Milan Spilka bude automaticky i členem výkonného výboru OSH. Dále v okresním sdružení budou pracovat z našeho sboru František Beran jako člen rady prevence a Václav Jarolímek jako člen rady vnitroorganizační.
VaJa

12.09.2020Soutěž o pohár vedoucího ORR mužů nad 35 let
V Hříměždicích jsme se opět po několika letech zúčastnili "okresního" kola veteránů. V konkurenci 7 týmů jsme vybojovali velmi pěkné 3.místo. Zvítězilo Svaté Pole před Vranovicemi. Naše časy 22,85 a 24,22. Reprezentovali nás: Stroj: Jirka Stibor, koš: Tomáš Jarolímek, savce: Přemek Puchmajer, béčka: Michal Kaiser, rozdělovač: Tonda Stehlík, l.proud: Vašek Jarolímek, p.proud: Mára Žifčik

05.09.2020Den s hasiči
Od 14 hod se uskutečnil tradiční den pod Rampou. Nejprve za účasti dětí při dni s hasiči a od 17 hod za účasti dospělých při každoročním posezení. Velké poděkování všem pořadatelům.
VaJa

12.03.2020Nouzový stav
Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila 12. března 2020 vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky kvůli koronavirové nákaze. Zrušeny tím byly akce, které jsme měli pro jarní měsíce naplánovány: tzn. Posvícenské posezení, základní kolo v požárním sportu a i účast na vrančickém tupláku.
VaJa

21.02.2020Volby do okrsku č. 4 Milín na období 2020 - 2025
Na VVH okrsku č. 4 Milín, kam patří náš sbor, proběhly v hasičské zbrojnici v Milíně volby. Své posty obhájili: starosta Martin Spilka z SDH Stěžov a 1.náměstek Jiří Lán z SDH Milín Nově byli zvoleni velitel okrsku Jaroslav Lundák z našeho SDH a II. náměstek Václav Sláma z SDH Vrančice , z našeho sboru v okrsku nadále pracují jednatel Václav Jarolímek a referent MTZ Milan Spilka dalšími členy výboru jsou: zástupce velitele Tomáš Sláma z Vrančic, preventista František Žižka z SDH Milín, referentka žen Bc.ivana Šandová, ing. Roman Zahradnický oba Stěžov, ing. Roman Janoušek Vrančice, Jan Kšanda a Pavel Zemánek Konětopy, Petr Soják a Josef Kuba Lešetice, Václav Vachalec a Jiří Borzyk Rtišovice, Roman Gross , František Přibyl Kamenná. Václav Kalík z Milína byl zvolen čestným velitelem okrsku. Předsedou kontrolní a revizní rady byl zvolen Zdeněk Krajíček a členy Jaroslav Kadlec Konětopy a Tomáš Kačír Rtišovice.
VaJa

14.02.2020Ples SDH Radětice
Skupina Kudrnáči nám zahrála opět po letech na našem plese a myslím, že se všichni přítomní dobře bavili.
VaJa

31.01.2020Okrskový ples v Raděticích
Opět po 2 letech se v Raděticích uskutečnil ples okrsku č. 4 Milín. Za účasti prakticky všech sborů se konal velice úspěšný ples. Hlavní cena bylo sele prasete divokého. Hrála skupina Axiom
VaJa

11.01.2020Ustavující výborová schůze
Dnes proběhla ustavující výborová schůze, která volila ostatní funkce ve výboru. Složení výboru našeho sboru je tedy následující: Starosta sboru: Václav Jarolímek; Velitel sboru: Marek Žifčik; I. náměstek, kulturní referent a vzdělavatel: Milan Spilka; II. náměstek a brigádnický referent: Josef Bálek; Jednatel: ing. Michal Kaiser; Hospodářka: Jaroslava Jírovcová; Preventista: František Beran; Zástupce velitele: Tomáš Jarolímek st.; Strojník: Přemysl Puchmajer; Referent ochrany obyvatelstva: Martin Ptáček; Zástupce strojníka: Jiří Stibor; Čestný starosta (s hlasem poradním) a kronikář: Oldřich Jarolímek; Revizor sboru: Vladimír Soukup; Zastupci revizora: Jan Greguš a Tomáš Jarolímek ml. Výbor také schválil ocenění vybraným hasičům, které se předají na slavnostní schůzi u příležitosti 120.výročí založení sboru a na příští VVH a také schválil plán akcí na rok 2020.
VaJa

27.12.2019Výroční valná hromada
Dnes se uskutečnila volící Valná hromada našeho sboru, Starosta, velitel i I.náměstek dostali opět důvěru členů, ostatní funkce ve výboru zvolí ustavující výborová schůze. VVH se řídila tímto programem: 1. Zahájení, volba volební komise, návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti, přednesou ? starosta, velitel, náměstek starosty člen rady prevence 3. Zpráva o hospodaření SDH 4. Zpráva revizora 5. Návrh plánu činnnosti na rok 2020 6. Předání vyznamenání a ocenění vybraným hasičům 7. Rozšíření členů výboru 8. Volby výboru SDH a volby revizora účtu 9. Návrh na zástupce sboru do výboru okrsku č. 4 Milín 10. Návrh na zástupce sboru do OSH 11. Volba delegáta na shromáždění delegátů OSH a na VVH 12. Z historie sboru, aneb co bylo před 30 lety 13. Diskuse ? vystoupení hostů 14. Návrh na usnesení 15. Závěr
VaJa

12.10.2019Valná hromada
Za průměrné účasti členů se konala Valná hromada, která měla na programu stručné zhodnocení stávající činnosti a hlavně vytvoření návrhu na kandidátku pro volby které se uskuteční v prosinci. Členové SDH hlasovali následovně: 33 Milan S. 32 Tom J. 30 Marek Ž. 29 Pepa B. 29 Václav J. 29 Jarka J. 26 Jan F. 26 Přemek P. 23 Fanda B. 19 Vašek S. 17 Tomík J. 16 Jarda L. 13 Jirka S. 12 Vláďa S. 12 Martin Pil. 11 Michal K. 9 Martin Pt. 8 Honza G. 7 Milan J. 6 Petr B. a dalších 14 členů, kteří měli 1 a více hlasů
VaJa

31.08.2019Den s hasiči
Dnešní den byl pro radětické hasiče velice náročný. Již od rána se připravoval den s hasiči. Ve 13 hod začali "Pod rampu" přicházet první děti, které se vyřádili na 12 stanovištích a byly odměněny sladkými odměnami. Dětí bylo nakonec více jak 30. Po 17 hodině dorazili i ostatní hasiči a pokračovalo se v tradičním posezení. Omylem dodané vídeňské párky, které se udily místo původně objednaných libových párku měli veliký úspěch díky tradičním udičům Pepovi a Honzovi. Krásné počasí celou akci posvětilo.
VaJa

05.07.2019Vrančický tuplák
Na tradičním vrančickém tupláku, jsme ani tentokrát nechyběli. A tradiční poryv větru nám sestříkl lepší než nakonec dosažené 6.místo. Akce byla opět velmi hezky a svědomitě zorganizována. Budeme se těšit na další ročník
VaJa

05.05.2019Oslava svátku svatého Floriána.
Prakticky jako každý rok se uskutečnila oslava sv. Floriána za účasti sborů okrsku č. 4 Milín, tentokrát v Milínském kostele sv.Václava. Pro nás byla velmi zajímavá v tom, že jsme se poprvé zúčastnili s naším historickým praporem
VaJa

04.05.2019Základní kolo v Konětopech
Po dlouhých letech jsme opustili 1.místo v hlavní kategorii....naše družstvo bez "závoďáků" jen nezkušeností prostříklo. Bohužel to v útocích stačilo jen na 3.místo. Vynikající výkon na 100m, nás posunul na celkově druhé místo za Milín, který si časem na útoku 29,01 utvořil osobní rekord. Na 100 m kraloval náš 41-letý Mára Žifčik , který se jako jediný dostal pod 23 s. 36-letý Tonda Stehlík zaběhl 23,60 a celkově na pátém místě se umístil Vlasta Peterka s časem 23,95. Družstvo nad 35 let ovšem časem 30,37 nedalo šanci ostatním družstvům. Svoji premiéru si na pravém proudu odbyl 15-letý Jakub Jarolímek
VaJa

27.04.2019Pouťové posezení
Tentokrát jsme pouť oslavili velmi skromně. A to posezením s VaKaMiLou jen v lokále místní hospůdky
VaJa

29.12.2018Výroční valná hromada
VVH se uskutečnila za účasti 44 členů, což je 86% účast. Je to jedna z největších účastí členů na našich VVH. Členům moc děkuji. Naši VVH ozdobil nově náš historický prapor.
VaJa

28.10.2018Oslava 100.výročí vzniku ČSR a svěcení praporu
Náš sbor spolu s obcí důstojně oslavil 100.výročí vzniku ČSR položením věnců u památníku padlých. Poté při slavnostní schůzi po projevu starostky obce a starosty hasičů posvětil náš nový historický prapor slivický farář Ján Andrej odkaz na foto: https://soarexe.rajce.idnes.cz/100.vyroci/
VaJa

12.10.2018Poděkování za dar
Velice děkujeme firmě CKP Chrudim a.s. a konkrétně předsedovi představenstva Oldřichu Klimentovi za poskytnutí finančního daru na zřízení našeho slavnostního praporu ve výši 10.000,-
VaJa

01.10.2018Poděkování za dar
Dovolte mi poděkovat společnosti innogy Gas Storage, s.r.o. za poskytnutí grantu na pořízení ručně vyšívaného praporu našeho sboru, ve výši 30 000,-
ZiMa

05.07.2018Vrančický tuplák slavil 25. výročí
Vrančický tuplák se odehrával opět po pěti letech ve znamení starých stříkaček. My jsme vytahli naši koňku z roku 1901 a spolu se sousedním sborem ze Stěžova jsme předvedli unikátní dálkové vedení vody koňskými stříkačkami. Tuto akci vymyslel na terase naší hospůdky Míra Vrba ze Stěžova. Petr Kupka napsal příběh a Václav Jarolímek ho na soutěži odvyprávěl. Společná akce vynesla Stěžovu nádherné 2.místo a nám 3. místo. Reprezentovali nás: Marek Žifčik, Tomáš Jarolímek st.a ml., Pavel Horký, Petr Burian, Václav Jarolímek a Eliška Jarolímková (která přispěla namalovanými kulisami radětické historické hospůdky).
VaJa

19.05.2018Základní kolo v Konětopech
Po dlouhých letech jsme nepostavili družstvo žen. Paradoxně i na okrsku tentokrát soutěžili jen ženy nad 30 let. V mužské kategorii naše A družstvo nic neponechalo náhodě a suverénně zvítězilo. V útoku mělo čas 19,26. B-družstvo mělo před třetími Vrančicemi náskok 5 vteřin (25,40)
VaJa

28.04.2018Vzpomínková akce při příležitosti 40.výročí požáru Svaté Hory
28.4. se starosta sboru zúčastnil na Svaté Hoře vzpomínkové akce ke 40.výročí požáru Svaté Hory. Akci pořádal HZS, Sdruž.Hasičů Čech Moravy a Slezska, město Příbram a římskokatolická farnost. Akce byla zahájena slavnostní mší, kde byl posvěcen prapor OSH, na který jsme také přispívali. Poté se jednotky přesunuli na seřadiště pod Svatou Horou a následně proběhl slavnostní průvod za účasti 28 dobrovolných sborů a 6 profesionálních, kteří se v r.1978 podíleli na hašení. Průvodu se také zúčastnili i další sbory se svými prapory, jako například z našeho okrsku : Stěžov, Milín a Vrančice
VaJa

21.04.2018Pouťová zábava s VaKaMiLou
Tradiční zábava s tradičně slabou účastí. Tombola nám pomohla, že jsme nezůstali v červených číslech. Pozitivem je, že se rozjeli naši starší kolegové a při "sokolících" vydrželi stoly :-)
VaJa

01.04.2018Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
1.4. jsme spolupořádali s obecním úřadem Velikonoční turnaj ve stolním tenisu, kterého se účastnilo 12 mužů a 5 dětí. Vítězem se stal Patrik Dvořák a v dětské kategorii Jakub Jarolímek
VaJa

10.02.2018Hasičský ples
V sobotu se uskutečnil tradiční hasičský ples v sále obecního "domu". Účast byla velmi pěkná a možná jedna z nejvyšších za poslední roky. K tanci a poslechu hrála skupina ZAPO BAND. Velmi atraktivní byla i letos tombola. Hlavní cena byla 30 kg uzené sele, které stejně jako loňskou hlavní cenu vyhrál Vašek Pech, který ovšem jako "zařizovatel" neváhal a prasátko daroval do dražby. Tím mu moc děkujeme, protože jsme získali další pěkný příspěvek k celkovému výdělku. Děkujeme sponzorům: Tipsport, ProfiPerma, Kominictví Radek Horký, čtyřkolky Jablonná, Ivana Hanušová, kadeřnictví Evl-in, CVP Galvanika s.r.o., Tomis a všem občanům a hasičům, kteří do tomboly přispěli.
VaJa

26.01.2018Okrskový ples
Po 31 letech se po iniciativě Milana Spilky uskutečnil reprezentační Hasičský bál okrsku č. 4 Milín na sále restaurace v Raděticích. Účast byla opravdu velmi hezká, zúčastnili se až na vyjímky všichni zástupci 8 sborů našeho okrsku. Zábava měla úžasný "drive", pěkná tombola byla nadšenými plesujícími velmi rychle prodána, vše podpořeno příjemnou kapelou AXIOM. SUPER VEČER
VaJa

29.12.2017Výroční valná hromada
Jako každoročně se konala VVH našeho sboru. Myslím, že tradičně na velmi dobré úrovni i díky profesionálnímu vedení Milana Spilky. Druhým rokem se program schůze promítal na plátně (za což velmi děkuji našemu veliteli Márovi). Chci také velmi poděkovat všem členům za velmi vysokou účast (77%). A jak se vyjádřili hosté z okrsku, okresu i ostatních SDH , valná hromada se líbila. Díky všem. Václav Jarolímek, starosta
VaJa

16.09.2017Posvícenská zábava
Úspěšné posvícenské zábavě, kde nám hrál Burian Band předcházela neúspěšná obhajoba na poháru vedoucího ORR v Petrovicích, které pořádal SDH Kojetín. 5 místo je zajímavé i vzhledem k tomu, že jsme omladili, hlavně na pozici strojníka a levého proudaře :), ale ten prostřik na pravém proudu, se bude muset do příště řešit :). Děkuji všem závodníkům: koš: Tom, savce: Přéma, stroj: Milan, béčka: Ríša, rozdělovač: Pája, pravý P: Vena, levý P: Mára
VaJa

05.07.2017Vrančický tuplák
Třináctka je šťastné číslo, že? A tak se stalo, že jsme vyměnili dvojku za třinácté místo. Každý den není posvícení. Trošku prostřik na proudu a je to tady. Pokud bychom nesrazili plechovky navíc, tak by to byla zase stejně ta dvojka :). Ale ve Vrančicích opět super organizace a závody tentokrát ve znamení kauz české politické scény: "Čapí hnízdo", tunel Blanka, a další
VaJa

20.05.2017Základní kolo v Konětopech
Po letech jsme dali dohromady i "B" družstvo. Zapojili jsme mladé koně a zejména výkon Vlasty Peterky na 100 m překážek 22,05 a paté místo je příslibem. Kluci z našeho hasisportu zaběhli na útoku čas 18.43!! Béčko 28.59 i tak to stačilo na druhé místo. Na 100 m překážek dominovali též kluci z Radětic (1. Standa Branžovský, 3. Standa Tichý a 4. Jan Mora). Děvčata tentokrát soutěžila sama, což je škoda. Čas útoku měli 25.43. Bohužel na okres nemělo ambice postoupit ani jedno družstvo.
VaJa

22.04.2017Pouťová zábava s Radostou
V sobotu se uskutečnila pouťová zábava za spoluořádání občanského sdružení Radosta. Hrála nám kapela VaKaMiLa v kompletním složení, doprovázená hosty na dechové nástroje. Zábava se vydařila a nevadila ani tradiční menší účast. Tombola nám zpestřila pouťové skotačení, potěšila většinu hostů a dostala nás do mírného zisku :-)
VaJa

10.02.2017Ples SDH Radětice
V pátek se konal ples našeho SDH. Za velmi dobré účasti našich členů i hostů se plesalo až do roztrhání těla. Zejména náš I.náměstek předváděl neuvěřitelné taneční kreace :-). K tomu všemu přispěla skvělá kapela MIX s výbornou paní zpěvačkou. Do bohaté tomboly přispěly firmy Profi Perma, Moto Centrum Jablonná, Tomis, Kominictví a kamnářství R.Horký, CVP Galvanika a další. DĚKUJEME.
VaJa

17.12.2016Výroční valná hromada sboru
Za velmi pěkné účasti členů našeho sboru (pouze 11 členů chybělo - vesměs omluvených) se konala naše VVH. Návštěvou nás poctil starosta OSH Bc.Václav Jankovský i vedoucí ORR Martin Spilka. Program byl tradičně bohatý, zprávy přednesl starosta, velitel, oba náměstkové, preventista i jednatel jménem hospodářky. Předali jsme 12 vyznamenání - z toho nejvýznamnější František Beran a Josef Bálek, medaili za Mimořádné zásluhy. A také jsme oceňovali věrnost za 10 a 20 let. Ovšem velkou ovaci sklidil Václav Sklenář st., kterému jsme předali ocenění za 60 let u hasičů!
VaJa

17.09.2016Vítězství v poháru ORR mužů nad 35 let v Dolních Hbitech
V sobotu se našim mužům nad 35 let podařil husarský kousek a poprvé v historii vyhráli pohár ORR v konkurenci 18 mužstev. Po dvou vyrovnaných útocích na nástřikové terče, jejichž čas se sčítal, jsme mohli pozvednout nádherný pohár, včetně putovního. Ostatní družstva nedokázali zopakovat i třeba dobrý čas z prvního kola. Reprezentovali nás: Marek Žifčik - velitel, troják, Jarda Lundák - stroj, Tomáš Jarolímek - koš, Přemek Puchmajer - savce, Ríša Vácha - béčka, Vašek Jarolímek - pravý proud, Standa Tichý - levý proud
VaJa

10.09.201616.ročník Brdské ligy - Děvčata stříbrná!
Skončil 16.ročník seriálu Brdské ligy. Hodně dobře se dařilo našim děvčatům, která obsadila konečné druhé místo. Gratulujeme!! Muži neobhájili loňské prvenství a po počátečních technických problémech nakonec obsadili velmi pěkné 5.místo. odkaz na Brdskou ligu a výsledky ZDE
VaJa

10.09.2016Běh do Svatohorských schodů- MARTINA TŘETÍ!
8.ročníku běhu do Svatohorských schodů se zúčastnila členka našeho sboru Martina Flíčková. Spolu se Suchodolskou kolegyní obsadila nádherné třetí místo. Gratulujeme!!
VaJa

05.07.2016Vrančický tuplák
Na tradičním zápolení o vrančický tuplák jsme obsadili nádherné 2.místo. I když jsme neobhájili loňské prvenství, tak nás to v pravdě nemrzí, protože 1. místo je v dobrých rukou domácích Vrančic, které si 1. místo za super zorganizovanou "sranda" soutěž opravdu zaslouží. Reprezentovali nás: stroj + tahač,běžec Přéma Puchmajer, koš + hod rozdělovačem Tom Jarolímek, savice + vlečení naplněné savice Honza Flíček, béčka + skok do mouky Tomík Jarolímek ml., rozdělovač + velocipédista Mára Žifčik, proudy + synchronizované skákání Toník Stehlík a Péťa Burian, velitel + lodník Vašek Jarolímek
VaJa

21.05.2016Základní kolo
V sobotu se uskutečnilo základní kolo v požárním sportu na "stadionku" v Konětopech u příležitosti 115. výročí založení SDH Konětopy a Lešetice (gratulujeme). Naše družstva nepřipustili překvapení a obhájili prvenství jak v kategorii mužů (útok 20,82), tak mužů nad 35 let (25,14) a i žen, kterým se podařilo zvítězit i když bylo nutno opakovaně nabrat vodu, ale podařilo se, což je cenné (útok 36,00). Tentokrát jsme pouze nebrali vítězství v jednotlivcích na 100 m, kde byl suverénní Tomáš Daněk ze Stěžova (18,50), z našich byl tentokrát nejlepší Toník Stehlík (20,69). Míša Málková, ale v ženách triumfovala (21,04).
VaJa

23.01.2016Hasičský ples 2016
V sobotu se nás sešlo kolem 60ti účastníků na našem plese. Plesalo se v komornější atmosféře, ale s vervou. Zbrusu nové ubrusy ušité paní Šandovou téměř přes noc, byly pro mnohé příjemným překvpením.
Kdo dorazil neprohloupil :) Díky všem za účast a také přípravu.
ZiMa

19.12.2015VVH SDH Radětice 2015
VVH SDH Radětice se tentokráte odehrála v prosinci. Za účasti hostů a za nezvykle velké účasti členů (velká pochvala :))Byla předána ocenění a vyznamenání a proběhla běžná agenda zpráv jednotlivých členů výboru a kontrolní komise.
ZiMa

05.07.2015Tradiční účast na tupláku
Po 5ti letech jsme zvítězili v netradičním hasičském klání o Vrančický tuplák. Takže jsme museli po delší době i popít z tupláku a tím určit čas pro ostatní. Našeho vítězství o pouhou jednu vteřinu zařídili: Tomáš Jarolímek, Vašek Jarolímek, Milan Spilka (náš benjamínek), Pája Horký, Přemek Puchmajer, Péťa Burian, Jenda Flíček a moje maličkost Marek Žifčik.
ZiMa

31.05.2015Rozloučení
Jedna ze zpráv, která se nepíše lehce. Náš bývalý člen a první impuls soutěžení v Raděticích Michal Jonák, skonal náhle po fotbalovém zápase. Sport, který miloval. Upřimnou soustrast rodině. Čest jeho památce...
ZiMa

13.04.2015První posezeni / postání u soudku
Dnešní posezení se soudkem dopadlo napůl dobře. Sešlo se nás poskromnu, ale udělalo se dost práce. Prořezali se nálety za hasičárnou, domluvila se instalace polic na materiál a již za tmy se dopil malý soudek Pilsner Urquel:-) kdo nedorazil .... Se může přidat příště :-)
ZiMa

10.01.2015VVH sboru
V sobotu proběhla naše VVH za účesti členů a hostů, která byla zároveň volební.
Jelikož několik členů se rozhodlo již v práci ve výboru nepokračovat, dohodl se původní výbor na návrh Milana Spilky na snížení počtu členů výboru na 9. Ve volbách byly do výboru zvoleni:
Tomáš Jarolímek, Milan Spilka, Marek Žifčik, Martin Ptáček, Jaroslav Lundák, Jaroslava Jírovcová, Vašek Jarolímek, František Beran a Josef Bálek.
Do revizní rady byli zvoleni:
Přemysl Puchmajer - předseda, Martina Flíčková a Láďa Soukup.
ZiMa

08.02.2013VVH v Milíně
V Milíně proběhla VVH okrsku č. 4 Milín. Za přítomnosti TV Fonka se zúčastnil i středočeský hejtman pan Řihák. Z jeho návštěvy vznikl i krátký sestřih na YouTube. Ke shlédnutí zde
ZiMa

05.07.2012Zápolení o Vrančický tuplák
Jak se stalo dobrou tradicí v tento sváteční den, odebrali jsme se kolem oběda do Vrančic na další ročník "Tupláku". Poprvé za poslední 3 roky jsme šli na start se svou mašinou, které jsme poštelovali vývěvu. Trať byla letos spíše o šikovnosti než o síle jako minulý rok, takže po zlikvidování antraxu, odstranění ropné havárie a lezecké průpravě jsme se pustili do útoku z bedny z přírodního zdroje a naše snažení zakončili sestřiky v čase 214s. Mašina šla na 1. To stačilo dlouho na první místo do startu Chraštic. Ty nás překonali o 2s. Hezký výkon nám jen pošramotil Tom natrženým svalem na stehně, ale doběh! :) zcela výjimečně jsem nešli letos do pití Tupláku neb jeden řídil, druhý přestal pít, třetí má termín (jeho žena), a půjčovat si lidi se nám nechtělo. Tak zase za rok!
Účast: Tom Jarolímek, Vašek Jarolímek, Přéma Puchmajer, Péťa Burian, Ondra Buralt, Láďa Soukup, Marek Žifčik a Martin Spilka (SDH Stěžov)
ZiMa

02.11.2011Poděkování
Rád bych touto formou poděkoval panu Wünschovi (KWP, s.r.o., Nádražní 134, Příbram IV), za darování několika zásahových hadic, proudnic a nástavců na hydrant, které u nás určitě najdou své uplatnění.
ZiMa

24.09.2011Celkové vítězství v Benešovské lize 2011
Tak tento rok se soutěžnímu družstvu povedlo zvítězit v celkovém hodnocení Benešovské ligy a to jak mužům, tak ženám ! Systém kde se jede jednokolově a poté se provádí rozstřel o ceny je náročný v tom, že všechno závisí na jednom povedeném útoku. Gratulujeme!
stránky Beneligy
ZiMa

23.09.2011Prověřovací cvičení
Po několika letech se do Radětic vrátilo prověřovací cvičení okrsku. Cvičení proběhlo pod dohledem starosty sboru a dětí s maminkama :)
Téma bylo stejné jako v předchozích letech - dálková doprava vody. Účastníkům jsme to malinko zkomplikovali členitým terénem, který vyžadoval vyšší kvalitu komunikace pomocí povelů na kratší vzdálenost. Před konečným hodnocením byla provedena ukázka likvidace spadlého stromu a první pomoci. Místo pro zlepšení je u některých sborů v připravenosti techniky a někdy i improvizace vedoucí ke splněńí úkolů. Uvidíme, co se vymyslí na příští rok.
Radětická účast:
Přemek Puchmajer, Venca Jarolímek, Pepa Bálek, Marek Žifčik a návodčí Václav Pech st.
Děkuji všem zúčastněným
ZiMa - Marek Žifčik -velitel zásahu

17.09.2011Osalvy 120ti let - Stěžov
Zúčastnili jsme se oslav ve Stěžově u příležitosti 120ti let od založení sboru. Organizátorům se myslím akce velice vydařila. Bylo zde vidět mimojiné i hašení automobilu od Rožmitálských. V následné soutěži - požární útok s překážkami jsme se s vypůjčeným místím nářadím umístili na 1. místě (Petr Šanda - stroj SDH Stěžov, Tomáš Jarolímek, Přemek Puchmajer, Petr Burian, Ondra Buralt, Pája Horký, Milan Jírovec)
ZiMa

17.09.2011Posvícenská zábava
Účast radětických hasičů a občanů na Posvícenské zábavě nebyla od minulých let nijak zvýšená, ale díky konětopským hasičům navracejících se z oslav ve Stěžově se sál poměrně slušně zaplnil. A snad poprvé, co posvícenské navštěvuji, neskončila v mínusu. I když o to tu nejde. Jde hlavně o to, se spolu dobře pobavit !
ZiMa

17.09.2011Vítězství v brdské lize 2011
Po dramatickém posledním kole na Valše (u Chrástu) se radětický tým pod vedením Jardy Lundáka vyšvihl z 3.místa na celkové 1.místo v celkovém hodnocení. Gratulujeme ! Více na stránkách Brdské ligy.
ZiMa

27.08.2011Oslavy 110.let SDH Konětopy
V sobotní odpoledne jsme zavítali do Konětop. Vyrazili jsme na kolech, aby jsme se před oslavami malinko rozehřáli. Po oficialitách a proslovech hostů jsme se za pochodu přesunuli od kapličky na místní hřiště, kde byla přichystána ukázka techniky. Čas před samotnou vyplnila hudba s tancem a kopání do balonu. Pak jsme odběhli sranda štafetu, ve které se povedo již za začínajícího deště zvítězit. O umístění šlo až na posledním místě. Poté jsme se dobře pobavili u pivka a klobásek. Myslím, že příště přijedeme zas :o)
Zúčastnění:
Oldřich Jarolímek,, Josef Bálek - za výbor, Vašek a Tomáš Jarolímkovi, Přemek Puchmajer, Marek Žifčik, Petr Burian a Pája Horký.
ZiMa

05.07.2011Vrančický tuplák 2011
V mírně obměněné sestavě jsme se vydali na obhajobu vítězství v zápolení o Vrančický tuplák. Díky pozdě podané přihlášce jsme startovali jako posladní z 27 družstev. Velmi nadějný čas kolegů ze Stěžova bohužel předstihlo 5 družstev a tak jsme si půjčili jejich silnější mašinu, která je po repasi, i se strojníkem a velitelem. Po doběhu velice fyzicky náročné trati (překonání nádrže na pramici, přemístění pytlů s pískem, suti a 70kg figuríny apod) jsme zaznamenali nejlepší čistý čas....ale sražení jednoho chybného terče a 30s penalizace nás odsunula na konečné 2.místo. I tak je to úspěch se dva roky po sobě dostat na bednu v nevyzpytatelném závodě, kde jde o legraci, ale závodníci si mnohdy sáhnou i na dno svých sil. Reprezentovali: Libor Novotný (velitel), Martin Spilka (strojjník)-oba SDH Stěžov, Petr Horký - SDH Káciň, a z Radětic, Vašek a Tomáš Jarolímkovi, Ondra Buralt. Přemek Puchmajer a Marek Žifčik. Těšíme se na další ročník.
ZiMa

04.06.2011Okresní 1.kolo PS
Zúčastnili jsme se v sobotu 1.kola v PS v Sedlčanech. Na štafetách jsme skončili na 5. místě (64,7s). Na stovkách jsme byli opět na 5. místě. Naděje na lepší umístění zhatil útok, kdy poprvé běžící Štěpán na koši vyháhl savec bez koše a bylo N. Celkově dílčí výsledky stačily na 6. místo. Vyhráli kluci z Třebska. Štěpán Plavec byl na 3. místě v jednotlivcích na 100m překážek.
ZiMa

14.05.2011Okrsek 2011
Dne 14.5. 2011 se na tréninkové travnaté ploše TJ Ligmet - Milín uskutečnilo základní kolo v požárním sportu pořádané okrskem č. 4 Milín. Navzdory nepříznivé předpovědi doprovázelo celé závody velmi příjemné počasí, které přispělo ke zdárnému průběhu akce. Letošní závody měly premiéru v systému soutěžení, zároveň probíhali soutěže v požárním útoku a i v překážkovém běhu na 100 m. pokračování a výsledky ZDE
VaJa

16.04.2011Brigáda na Silině
V raních hodinách jsme se sešli spolu s myslivci za účelem uskutečnění brigády, která se skládala z několika menších "akcí" - vyřezání křoví okolo čarodějnic, vyřezání živého plotu a keřů v okolí kapličky, apod. Účast byla nemalá a všem zúčastněným patří dík.
ZiMa

24.12.2010PF 2011
Krásné svátky vánoční a v novém roce s pořadovým číslem 2011 spoustu šťastných dní Vám přeji jménem SDH Radětice
Jéňa

18.12.2010VVH SDH Radětice 2010
Dnešního dne proběhla VVH za účasti hostů z okrsku.
ZiMa

28.09.20109. ročník Poháru starosty Nezvěstic
Tři roky od smolného "ukončení" ročníku 2007 jsme se vrátili zpět do Nezvěstic, tentokráte zase ne v kompletní sestavě (tímto bych chtěl poděkovat Járkovi z Chrástu, který nám neodmítne pomoc:) ) a po základním kole na 3B jsme se časem 18,50s (LP 18,00s) ujali vedení před týmy z ZCHL. Do kola druhého (tentokrát na 2B) postupovalo 6 nejlepších z kola prvního. Časem 16,25 jsme na těžkém terénu potvrdili své 1. místo :)) Putovní pohár, spolu s dalšími cenami, tedy jak jinak než putoval :) do Radětic :)) Děvčata si v této soutěži vybrala smůlu, krásně rozběhnutý útok zkazilo "céčko" v trojáku, které si na poslední chvíli rozmyslelo důležitost pevného spojení a sprostě vypadlo z rozdělovače... Ale o vyhrané pizzy jsme se s děvčaty podělili, a tak se i jejich 5. místo v konkurenci západočeských týmů neztratí. V kategorii žen vyhrály Únětice, u mužů na druhém místě stanuli Draci z Chrástu.
Jéňa

18.09.2010Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval firmě Tomis Cz za umožnění vydání brožurky o událostech ve sboru za posledních 10 let, kterou sestavila Verča Lundáková a Jarce Jírovcové, která vydání zařídila.
ZiMa

15.09.2010Průběžné ligové výsledky v PS
Družstva žen i mužů se letos zůčastnila Brdské ligy v PÚ a Benešovské hasičské ligy s Ferdinandem. Děvčata v obou soutěžích získala celková 4. místa, muži v BHL získali 4. místo a v Brdské lize 2010 opět vybojovali mistrovský pohár za 1. místo, který se nám vrací po roční přestávce v Nezvěsticích.
Jéňa

10.09.2010Prověřovací cvičení 2010
Tento rok se zástupci okrsku rozhodli provést prověřovací cvičení ve večerních hodinách za tmy. Téma bylo shodné s těmi předešlými a to dálková doprava vody. Oprášili jsme si mezi Jerusalemem a Konětopy signalizaci . Všichni byli vzorně vybaveni svítilnami a dokonce některá družstva použila centrály. Ponaučení pro příště : neoslňovat halogeny své kolegy a nenacvičovat signáli baterkou, když už se jede naostro, to jsou vám pak zmatky... vodu přidat, voda stop, zmenšit proud atd :o)) Zúčastnili jsem se ve složení: Marek Žifčik, Tomáš Jarolímek, Přemek Puchmajer a Vašek Jarolímek.
ZiMa

10.07.20102. kolo druhého ročníku BHL
V sluncem rozpálené sobotě 10.7.2010 jsme se zúčastnili 2. kola druhého ročníku BHL v Chářovicích. Družstvo mužů (s Járkem Hošínským na koši) výkonem 18,41s (vylepšení osobáčku na 3B:) ) získalo první místo a postup do pětičlenné skupiny druhého kola. Děvčata si vybrala kopec smůly a snad i díky nezkušenosti a zaváháním rozhodčího se nepodařilo útok dokončit. V druhé části soutěže jsme předvedli povedený útok a časem 15,17s jsme snad potěšili nejen sebe, ale i přihlížející diváky. V průběžném hodnocení BHL jsme po dvou kolech na prvním místě se ziskem 40 bodů a děvčata na místě pátém s 6 body. Více info a zvěřejnění výsledků na http://www.benehasliga.estranky.cz
Jéňa

05.07.2010Vítězství ve Vrančickém tupláku !
Po několika letech jsem se zúčastnili netradičního klání, které se skládá ze sranda štafety a útoku z bedny. Tým byl doplněn kluky z Kácině a jedním Stěžovském koněm (ostatní naši soutěžili v Hoděmyšli). Po odsípajícím útoku jsme zjistili , že vedeme. Ke konci náš čas vyrovnali mladíci z Ostrova. O vítězi rozhodl rozstřel v pití Tupláku (13 piv). Zvítězili jsme! Děkujeme Stěžovským za půjčení stroje. Vítězné družstvo: Ondra Buralt, Vašek Jarolímek, Přéma Puchmajer, Marek žifčik, Vlasta Kotera, Petr Horký (Torpy), Radek Vitoň a Martin Spilka. Jinak pořadatelé byli vynikající!
ZiMa

26.06.20101. kolo druhého ročníku BHL
V sobotu 26.6. jsme se vypravili na první kolo druhého ročníku Benešovské hasičské ligy. BeneHasLiga se běhá na 3B v prvním kole(na 2B v kole druhém) v kategorii mužů a na 2B v kategorii žen . Tradiční parta (a náš zastupující košař Pegi z Kotenčic ) startovala dvanáctá a časem 18,88s (PP-18,58s) jsme předvedli nejlepší útok mužů toho dne. Děvčata si útokem 22,04s vysloužila 3. místo. V druhém kole, kam postupuje 5 nejlepších z kol prvních, jsme po mírném zaváhání srazili terče v čase 17,30s, který stačil na 2.místo, děvčata svůj pokus nedokončila a tak skončila na 5.místě. Ale jelikož a protože do bodového hodnocení se započítává umístění z první části, po prvním kole vedeme BeneHasLigu a naše ladies jsou na třetím místě:) ) Více info a zvěřejnění výsledků na http://www.benehasliga.estranky.cz
Jéňa

22.05.2010Okrsek 2010
Letošní okrsek pořádaný SDH Radětice v sobotu 22.5. v přírodní RaděAréně doprovázelo po většinu dne příjemné slunce a později při posledních útocích pak velký liják. Radětice měli početnou reprezentaci - Ženské družstvo, Radětice "A", Radětice "1900" (Radětice "B"), Muži nad 35 let. Cvičení začalo stovkami překážek, kdy časem lehounce nad 20 sekundami se Tony přesvědčil, že se to prostě nezapomíná. Pohár mu ale sebral stěžovský Tomáš Daněk skvělým časem 18,18. U žen stojí za zmínku rozběh Týny, která časem okolo 23,5 byla nejrychlejší ženou toho dne. Při útoku některá družstva poznala rozdíl mezi elektronickými terči a plechovkou se stopkami, kdy proudnicemi stříkajícími na všechny strany terč prostě neshodila a po 120s dostala "N". Po stovkách bylo Áčko na 4. místě, Béčko na 3. místě. Útoky pak náš A-tým ovládl časem lehce přes 21s. V celkovém pořadí naše ženy vyhrály, u mužů zvítězili chlapi ze Stěžova, Radětice díky nepovedným stovkám a systému sčítání pořadí namísto časů získali 2. místo.
Jéňa

15.05.2010CZC tréninkový kemp Bezděkov pod Třemšínem
V dnech 15. a 16. 5. jsme se zůčastnili Czech Computer tréninkového kempu v Bezděkově pod Třemšínem. V podmáčené bezděkovské aréně se sešlo 7 týmů žen a 15 týmů mužů z různých koutů ČR, příbramský okres reprezentoval Chrást a právě naše RaděMužstvo a RaděŽenstvo. Sobotní část se dělila na denní a noční a podléhala pravidlům ZCHL, tj. 3B úzké u mužů, 2B u žen a 2 platné útoky, z nichž se lepší počítá. Neděle pak jela podle pravidel té nejlepší -->Brdské ligy. Víkend byl pro Radětice ve znamení lámání rekordů, jak muži, tak děvčata vylepšovali čas v každém útoku. V celkovém hodnocení si naše dívky odvezli krásné 6. místo, v konkurenci špičkových týmů z ČR je to velký úspěch. Muži si po umístěních 5., 3., 5., vybojovali krásné 3. místo, které je rovněž v té konkurenci veliký úspěch a odměna za tvrdou přípravu a dřinu, zúročení našeho soustředění v Mozolově. Nejlepší čas u žen ? 25,16s 2B a u mužů 19,20s 3B a 15,81 2B.
Jéňa

09.05.2010Valná hromada
Na kratší valné hromadě jsme probrali dílčí zprávy a hlavně se v širším fóru členů domlouvali na organizaci okrskové soutěže a 1. kola Brdské ligy, které budeme 22. a 23. 5. hostit.
ZiMa

08.05.2010Noční závody v Jablonné
V sobotu 8.5.2010 jsme se zúčastnili, letos naší první a navíc noční, hasičské soutěže. Do studené jarní noci se na hřiště v Jablonné sjelo více než 20 družstev můžu i žen. Soutěž jsme brali hlavně jako ostřejší trénink, pro většinu našich děvčat to ale bylo první seznámení se závody, první kontakt s tou úžasnou atmosférou. Hned v prvním kole zazářilo jak naše družstvo děvčat, když terče srazily v čase 28,33s, tak družstvo mužů, kteří skvělým útokem v čase 15,88s (P 15,86s) překonali svůj osobní rekord na 2B široké, který byl od loňské noční ve Sloupu dán časem 15,91s. V kole druhém děvčata svůj útok nedokončila, muži po drobném zaváhání předvedli čas 17,06s (L 16,30s). Protože žádné další družstvo naše výkony nepřekonalo, odvezli jsme si ?double?,tj. 1. místo jak ženy, tak i muži.
Jéňa

25.04.2010Požár louky
V neděli kolem půl druhé byl nahlášen požár louky a škarpy v zatáčce před Raděticemi u kravína. Na místo vyrazil Ondra Buralt a Přemek Puchmajer s lopatami a přivolali další členy zásahové jednotky (M.Žifčik, T.Jarolímek). Po bleskovém "uplácání" lokálních ložisek dorazil Jarda Lundák s Martinem Ptáčkem s naší CASkou a celý prostor cca 40x50m jsme prolili vodou. Zásah byl ukončen v 14 hod návratem CASky na základnu.
ZiMa

24.04.2010Pouťová zábava
V komorní atmosféře proběhla tradiční pouťová zábava na našem sále. Pěkně hrající Trio (4 členi Rožmitálské Venkovanky) vybídlo svými skladbami nejednoho návštěvníka k tanci. Prostoru bylo na parketě dosti neb jsme zaznamenali 34 platících . Snad příští účast bude vyšší.
ZiMa

06.02.2010Hasičský ples
Hasičský ples 2010 je úspěšně za námi. I přes skromnější účast jsme se dobře bavili, popili i zatancovali, a to i díky pěkně hrající skupině Kudrnáči, které můžeme jen doporučit. Když jsme se nad ránem rozcházeli do svých domovů, jistě jsme byli všichni potěšeni a těšíme se zase na příští rok.
Jéňa

02.01.2010VVH 2010
V sobotu 2.1.2010 se uskutečnila Výroční valná hromada SDH Radětice v místním sále. Kromě členů se tradičně zůčastnili hosté jak oficiální (zástupci okrsku), tak zástupci spřátelených sborů. Jednotlivé zprávy o aktivitách a hospodaření našeho sboru doplnila tradičně vysoká úroveň organizace těchto schůzí. Zároveň při této schůzi proběhly volby členů do výboru a revizní komise. Po skončení VVH začala zábava spolu s místní kapelou VaKaMiLa.
Jéňa

20.12.2009PF 2010
Jménem SDH Radětice si dovoluji Vám popřát příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2010 hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Jéňa

28.11.2009Brigáda na hřišti
V sobotu v ranních hodinách se na hřišti u hasičárny sešla skupinka hasičů ke shrabání listí. Odvezly se dva plné vleky. Všem zúčastněním patří dík. (F.Beran, J.Bálek, J.Širl, M.Sládek, M.Žifčik - se zpožděním)
ZiMa

16.06.2009Poděkování sponzorům
Chtěli bysme tímto poděkovat všem našim sponzorům, kteří nám v minulosti pomáhaly v rozjezdech a těm, kteří nás podporují nyní. Vzhledm k nedostatku místa byly v pravé části stránek odebrány odkazy na sponzory, kteří nás v současné době nezahrnují svou ątědrostí. Ale patří jim náš dík za doby minulé. Vest stavební, CVP Galvanika, Zámečnictví Josef Kovář. Děkujeme.
ZiMa

08.06.2009Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Vím, že s hasičinou to nemá nic moc společného, ale přidávám sem odkaz na výsledky z Radětic. (odkaz je třeba zkopírovat, nefungují mi zde odkazy... je to rozbitý :o)) http://www.volby.cz/pls/ep2009/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=564389&xvyber=2111
ZiMa

16.05.2009Okrskové cvičení 2009
Dnes, 16.5.2009 na Milínském hřiąti jsme obhájili loňské celkové vítězství. Velice nám tentokrát pomohl nově zavedený systém bodování dle pořadí v jednotlivých disciplínách. Na překáľkách jsme letos dost propadli. O 9s nás předběhli borci ze Stěľova s vynikajícím Tomáąem Daňkem. Na útok jsme ąli pomíchané sestavě (kluci co běhaj Brdskou a kluci co běhali Brdskou a záskok na koąi Luboą Pilecký). Útok probíhal dosti dramaticky. Potřebovali jsme čas lepąí neľ 35s, aby jsme přeskočili stěľováky v omlazeném druľstvu. Po tom co dost bez problémů zanořil Luboą koą do kádě, nechtěl se vzdát savice a přetahoval se o ní s Martinem na savcích. Předek v pohodě, ale pomalá voda udělala na naąí zásahové maąině čas 28s. Toto se vyhlo starąím pánům nad 35 let a ti dali čas 27, coľ nám budou asi jeątě dlouho v hospodě připomínat. No nakonec jsme vyhráli v muľích do 35 let útoky a celkové pořadí (mladých do 35). Naąe ľeny letos neběľely. Aľ získám konečné výsledky, uveřejním je tu.
ZiMa

10.05.2009BL 2009 - Sloup(Bojanovice)
V neděli 10.5. začala Brdská liga 2009 v Bojanovicích (pořádal SDH Sloup). Naąi muľi se s novým osobákem 15:34 dostali do finále, kde podlehli po boji Starému Roľmitálu. Naąe ľeny nestartovaly. Více na www.brdskaliga.cz
ZiMa

25.04.2009Pouťová zábava
25. 4. si osazenstvo na našem sále dobře zabékalo a zabavilo se se skupinou Panty revival Band, kteří nezklamali.
ZiMa

01.03.2009Dětský karneval
V neděli 1. března se na sále v Raděticích uskuteční po roce odmlky Dětský karneval ! Přijďte se pobavit se svými ratolestmi ! :o) Začátek od 13 hodin.
ZiMa

28.02.2009Kontrola zásahové mašiny
28.2.2009 proběhla kontrola funkčnosti zásahové maąiny, pod bedlivým dohledem naąeho velitele. Zúčastnili se: Jarda Lundák, Josef Bálek, Franta Beran, Láďa Soukup, Josef Vácha ml., Honza Flíček. Snad jsem na nikoho nezapomněl.
ZiMa

10.02.2009Masopustní rej
V sobotu 14.2.2009 od 13 hodin prošel obcí masopustní rej. Průvod byl hojný a masek dosti. Dosti bylo pro některé i občerstvení a tak se jich večer v hospodě už moc nesešlo :o)) Byli alespoň zastoupeni svými převleky, které zde zanechali. Myslím, že se průvod líbil, a že započala nová tradice naší obce. Akci pořádal OÚ Radětice. Hudební doprovod akce zajistila kapela VaKaMiLa. Více informací na stránkách obce www.radetice.unas.cz v sekci fotogalerie.
ZiMa

02.02.2009Hasičský ples 2009
Tak máme za sebou daląí hasičský ples naąeho sboru. Troufám si říci, ľe úspěąný. Účast byla kolem 90ti platících účastníků. K dobré atmosféře a tanci hrála Toulavá kapela, která předvedla jak se má hrát a ľe je hraní i baví. Jejich zvuk neměl chybu a můľeme jen doporučit. Klidně napiąte svůj názor do naąí diskuze ! Kdybyste měl někdo fotečky, rád je tu zveřejním.
ZiMa

21.01.2009Rozloučení s panem Hovorkou
Některé zprávy se nepíší lehce: V pondělí 19.1.2009 nás opustil dlouholetý člen a funkcionář našeho SDH pan Jiří Hovorka. Poslední rozloučení proběhne 22.1. na Hvězdičce od 16:00. Čest jeho památce.
ZiMa

09.01.2009Turnaj ve stolním tenise
Za laskavého přispění OÚ Radětice a věrných sponzorů se pořádá ****Turnaj ve stolním tenisu.**** Turnaj se koná v sobotu 24.1.2009 na sále OÚ Radětice. Prezentace začíná v 9 hod.Občerstvení zajištěno. Přezůvky s sebou. Startovné 50,-
ZiMa

28.12.2008Výroční valná hromada 2008
27.12. se uskutečnila VVH našeho sboru, kde jsme přivítali mnoho hostů, jak oficiálních (zástupci okrsků), tak neoficálních (zástupci spřátelených sborů). Projednávala se tradiční agenda (zprávy : finanční, velitele, revizní komise atd). Byly předány pamětní medaile členům sportovních druľstev za reprezentaci sboru. Po ukončení oficiální části se rozjela zábava spolu s místí hudbou VaKaMiLa.
ZiMa

00.00.0000Výroční Valná hromada
Dnes se uskutečnila volící Valná hromada našeho sboru, Starosta, velitel i I.náměstek dostali opět důvěru členů, ostatní funkce ve výboru zvolí ustavující výborová schůze. VVH se řídila tímto programem: 1. Zahájení, volba volební komise, návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti, přednesou ? starosta, velitel, náměstek starosty člen rady prevence 3. Zpráva o hospodaření SDH 4. Zpráva revizora 5. Návrh plánu činnnosti na rok 2020 6. Předání vyznamenání a ocenění vybraným hasičům 7. Rozšíření členů výboru 8. Volby výboru SDH a volby revizora účtu 9. Návrh na zástupce sboru do výboru okrsku č. 4 Milín 10. Návrh na zástupce sboru do OSH 11. Volba delegáta na shromáždění delegátů OSH a na VVH 4. okrsku Milín 12. Z historie sboru, aneb co bylo před 30 lety 13. Diskuse ? vystoupení hostů 14. Návrh na usnesení 15. Závěr
VaJa

00.00.0000Výroční Valná hromada
Dnes se uskutečnila volící Valná hromada našeho sboru, Starosta, velitel i I.náměstek dostali opět důvěru členů, ostatní funkce ve výboru zvolí ustavující výborová schůze. VVH se řídila tímto programem: 1. Zahájení, volba volební komise, návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti, přednesou ? starosta, velitel, náměstek starosty člen rady prevence 3. Zpráva o hospodaření SDH 4. Zpráva revizora 5. Návrh plánu činnnosti na rok 2020 6. Předání vyznamenání a ocenění vybraným hasičům 7. Rozšíření členů výboru 8. Volby výboru SDH a volby revizora účtu 9. Návrh na zástupce sboru do výboru okrsku č. 4 Milín 10. Návrh na zástupce sboru do OSH 11. Volba delegáta na shromáždění delegátů OSH a na VVH 4. okrsku Milín 12. Z historie sboru, aneb co bylo před 30 lety 13. Diskuse ? vystoupení hostů 14. Návrh na usnesení 15. Závěr
VaJa

00.00.0000Clenské příspěvky
Vážené členky a členi SDH Radětice. I na tento divný rok je potřeba zaplatit členské příspěvky ve výši 100,- pošlete prosím na náš účet 210507248/0300, Kdo nemá možnost zaplatit přes účet. Kontaktujte starostu na čísle 725255412 a nebo hospodářku na č. 774821960. Děkujeme a doufejme, že se již brzy uvidíme.
Václav Jarolímek

SDH Radětice - muži zvítězil v celkovém hodnocení Brdské ligy. Děvčata byla v celkovém hodnocení třetí !!!Gratulujeme !!!

Bližší informace o Brdské lize naleznete ZDE. 

21.6.2008 Pohárovka - Chotilsko
 Jelikož nás nepřijali na souděž do Dolních Hbit, zajeli jsme si zasoutěžit na nástřikáče do Staré Živohoště, kde závod na 2B široké pořádal SDH Chotilsko. Již prvním pokusem nad 24s jsme se ujali vedení a to jsme vylepšili ve druhém kole na čas 22:70. Druhé byly Dublovice, třetí Horní Hbity. Několik videjí můžete shlédnout ZDE.
    videa Autor ZiMa

7.6.2008 Okresní kolo v PS
 Tak jsme po roce zavítali na okresní soutěž v požárním sportu, kam jsme se probojovali z okrsku. Zabojovali jsme a nakonec skončili na krásném 2. místě, což by nás asi ani ve snu nenapadlo, v tak velké konkurenci. Zvítězily, jak je již dobrým zvykem Pňovice :o)) Připravujeme podrobnosti.
     Autor ZiMa

17.5.2008 Okrskové cvičení
 Za příjemného počasí na pěkně střiženém trávníku milínského tréninkového hřiště, jsme se sešli k zápolení mezi hasičskými družstvy okrsku č. 4.    Po několika letech Radětice nedali dohromady bohužel družstvo „B“ mužů z důvodu zaneprázdněnosti zbytku obvykle soutěžících členů  >>>> pokračování
FOTO     videa Autor:VaJa

10.5.2008 BL v Třebotově
 Tak nám začala ostrá soutěžní sezóna prvním kolem BL v Třebotově. Tento den se nám dařilo a tak se stalo, že jsme po vyrovnaných výkonech si odnesli pohár za 1 místo mezi muži a naše ženy po velice dobrých útocích 4.místo. Podrobnější článek snad přinesu brzy. Zatím se můžete podívat na některá videjka z našich útoků ZDE

FOTO

Autor:ZiMa

2.2.2008 Hasičský ples
Tak si myslím, že máme za sebou další vydařený hasičský ples......NO vydařený, ale s jednou kaňkou a tou byla "náhradní" kapela. Teď si ani na jméno nevzpomenu. Chtěl bych se jménem organizátorů omluvit všem, kteří museli za střízliva naslouchat tónům vyluzujícím se z nástrojů. Naštěstí se se zvýšeným množstvím alkoholu muzika zdánlivě zlepšovala. Příště budeme muset přislíbení hraní na našem plese asi smluvně pojistit, aby nenastala situace jako letos. Ale jinak hosté a hasiči se bavili a tak to ma byt, že!? :o))
      Jinak děkujeme za předtančení malým mažoretkám, ikdyž jsme se kvůli jejich příznivcům nedostali všichni včas do sálu, ale bylo to zpestření, které potěšilo. 
Autor:ZiMa

12.1.2008 ICE CUP 2008
Naše účast v Dolním Hradišti na 4. ročníku Ice Cupu byla pro nás výzvou(2B-úzké). Tým byl kombinací původního týmu s novým (Tom, Marťas, Jarin, Pája, Marek, Štěpán P., Oldys). Šli jsme na start jako 17tý. Ikdyž původně jsme měli mít šťastnější 18tku. Náš start byl nervózní a tak jsem si ho pro velký úspěch zopakovali. Když jsme bez problémů odbíhali všichni od základny vypadalo to dobře. Ale cca 30 m od základny si Oldys usmyslel, že si chytí zajíce :o) Zajíce nechytil a pak byl krátkej na proudu, takže náš první závod v sezoně 2008 skončil eNkem. Ale dobře jsme se pobavili a zase utužili kolektiv :o) 
Autor:ZiMa

24.12.2007 Vánoce - PF2008
Dovolte mi, abych Vám za SDH Radětice popřál  veselé Vánoce a šťastný nový rok 2008.
Autor:ZiMa

6.10.2007 Chlumčany 2B - úzké
Naše první závody na úzké hadice. Plni očekávání po vydařeném tréninku a super podklad (betonové parkoviště) , nás opravňovaly k tomu myslet na 16ctkový a při zasnění i patnáckový čas. Realita ale byla jiná. Nenasazená proudnice v čase cca 14:60s udělala celkový čas kolem 23s . Druhý pokus byl ve znamení prostřiku levého proudu s podprůměrným časem těsně nad 18s. Tím že se zúčastnila závodů špičková družstva, znamenal tento čas 25. místo. Při závodu se jelo naplno a tak bylo vidět i spousta eNek. Např.: borci ze Strážova měli hned 2. A tak jsme vlastně porazili jeden z nejlepších týmů v republice :o)))
Autor:ZiMa

29.9.2007 Nezvěstice na 3B
Vyjeli jsme letos počtvrté na útok vedený na 3B. Chtěli jsme pokořit čas 20s. Výsledný čas 23:25 byl pod naše očekávání, ale to vše ustoupilo ve stínu vážného zranění, které při útoku utrpěl Jenda Flíček. Přejeme mu brzké uzdravení.
Autor:ZiMa

28.9.2007 Oslavy 125. let SDH Milín
Po oficialitách při oslavě 125. let od založení SDH Milín, přišla na řadu soutěž v útoku s PS8 a sání z rybníka. Soutěž se nám podařilo vyhrát s časem 91s s tím, že při startování nejprve stávkovala vypůjčená mašina, ale pak si dala říct a zabrala jako správné WRC :o)  Časy u prvních třech byly velice vyrovnané. Ukázali jsme snad, že se ani neztratíme s "nezávodní" technikou.
Autor:ZiMa
__________________________________________________
20.9.2007 Námětové cvičení Konětopy
 Sešli jsme se ve složení : Jenda Flíček, Olda Lípa, Láďa Soukup, já (Marek Žifčik) a samozřejmě velitel Jarda Lundák. Po příjedu do Konětop, jsme se zařadili jako druzí za místní spor a spolu s dalšími přijíždějícími sbory jsme provedli nácvik dálkové dopravy vody. Po skončení bylo cvičení hodnoceno a velitel okrsku Václav Kalík a jeho zástupce Václav Sláma seznámili účastníky s chybkami, kterých si všilli.
Autor:ZiMa

1.9.2007 O pohár Horních Hbit
Za zamračené oblohy jsme se zúčastnili 3. ročníku soutěže v požárním útoku (2B) O pohár Horních Hbit, kde se nám v minulých letech  moc nedařilo. Tentokráte jsme se v improvizované sestavě (2 kluci ze Zalužan a Štěpán z Horčápska) stali časem 17:12 vítězi Poháru i 30ti litrového soudku Gambrinusu :o)
videjko 1.útok Autor:ZiMa

1.9.2007 Tradiční hasičský výlet
Cirka po roce se uskutečnil rodinný výlet, který pořádají hasiči. Tentokráte se nejelo nikterak daleko. Cílem cesty se stal Orlík, kde děti a rodiče čekala plavba na parníku. Pokud někdo sepíše článek, rád ho zde publikuji.
Autor:ZiMa

25.8.2007 Finále Brdské ligy
V sobotu jsme se vydali do Bezděkova, kde jsme se chtěli pokusit o nemožné. A to se posunout z 5. místa v celkovém hodnocení na 3. místo. Po velice vyrovnaných výkonech a našeho nejlepšího letošního času (16:58) jsme splnili polovinu přecevzetí. Po postupu do play-off jsme postupně vyřadili Líchovy, Nezvěstice a ve finále Sloup. Jelikož kluci z Chotilska nebodovali, přeskočili jsme je a obsadili konečné 4té místo jako loni. Kdyby Nezvěstice nedorazily, jak měly v úmyslu, přání by se nám vyplnilo bezezbytku. Ale velké přání našeho strojníka bylo splněno. A to vítězství alespoň v jednom kole Brdské ligy. Díky patří i půjčenému Leošovi ze Zalužan.
foto z Bezdě Autor:ZiMa
__________________________________________________
4.8.2007 Noční závody v Zalužanech
Po vynechaném loňském ročníku jsme se vrátili na místo činu z 2005 (2. místo) ve velkém stylu. Děvčata posílena o několik "výpůjček" a chlapci malinko přeskupeni (Pája na trojáku) urvali v obou kategoriích cenné vítězství , které nás snad posílí do dalších bojů Brdské ligy.
Autor:ZiMa

9.6.2007 Okresní kolo v požárním sportu
Naše vystoupení na okresním kole v požárním sportu shrnuje v malém článečku Vašek . Přečíst článek si můžete   ZDE
Autor:VaJa

19.5.2007 Okrskové cvičení
Tak zas po roce se sešla družstva hasiček a hasičů na hřišti v Milíně, aby poměřila své síly v požárním sportu. Malý článek naleznete  ZDE
Autor:VaJa
__________________________________________________
24.3.2007 Hasič III.stupně
Dnes získali 3 naši členové jako první ve sboru odznak Hasič III. stupně. Doufám, že další budou následovat neboť zvyšování odbornosti je ku prospěchu celého sboru a okrsku. 
Autor:ZiMa
27.1.2007 Hasičský ples
Tak jsme se zase po roce potkali na Hasičském plese. Účast byla nižší než v uplynulých 3 letech, ale zato jsme mohli utužit naše vztahy mezi sebou dobrým pitím a tancem :o)) Hezky nám hrálo Forte a v ranních hodinách jsme se rozešli k domovům.
foto z plesu Autor:ZiMa
27.9.2006 Zájezd dětí s rodiči
Rodiče s dětmi se v tuto neděli vydali objednaným autobusem do Hluboké nad Vltavou a neporušili tak tradici společných výletů organizovaných hasiči. Tipy na výlet v příštím roce sdělujte komukoliv z našeho výboru.
Autor:ZiMa

  24.06.2006 3.kolo Brdské ligy v Raděticích
Tento den proběhlo v Raděticích 4.kolo VI.ročníku Brdské ligy. Soutěže se zúčastnilo o 10 sborů méně než loni, ale v porovnání s ostatními koly se jedná o lepší průměr zúčastněných.
foto z 2006 článek o BL v Radě 2005 ZDE Autor: ZiMa

??.07.2006 Okresní kolo v požárním sportu v Sedlčanech
Pustili jsme se do bojů s okresní špičkou. Od třetího mísa nás dělilo tentokrát několik vteřin, které jsme zbytečně prostříkali na pravém terči. Muži pátí a naše ženy senzačně druhé a sahaly po vítězství....
Autor: ZiMa

20.05.2006 Okrskové cvičení v Milíně
V sobotu se zúčastnilo rekordních 5 radětických družstev okrskového cvičení , kde posbíraly všechna přední umístění. Nejlepším stovkařem byl Michal Kalík z Milína s časem pod 20sec.
Autor: ZiMa

28.01.2006 Hasičský ples v Raděticích
V sobotu jsme se myslím velice dobře pobavili na našem hasičském plese. Hrála nám příbramská kapela B.O.S se kterou byl snad každý spokojený. Kolem 4 hodiny raní jsme se rozešli ke svým domovům.......
Autor: ZiMa
 

 

 

 
Úvodní stránka | přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku